PHP Classes

File: salariu.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Birceanu Danut   Class Salariu   salariu.php   Download  
File: salariu.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: fisierul pricipal
Class: Class Salariu
Calculate salaries of Romanian employees
Author: By
Last change:
Date: 18 years ago
Size: 3,311 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/*

*******************************************************************************
              Program realizat de Danut BIRCEANU
******************************************************************************
                    se foloseste clasa SALARIU
******************************************************************************
                              2 Martie 2006
******************************************************************************
                         toate drepturile rezervate

*/

$salariu=$HTTP_POST_VARS["salariu_brut"];
$adaos1=$HTTP_POST_VARS["adaos1"];
$adaos2=$HTTP_POST_VARS["adaos2"];
$spor=$HTTP_POST_VARS["spor"];
$nrpers=$HTTP_POST_VARS["nrpers"];
?>

<html><title>CALCUL SALARIU - Danut BIRCEANU - CCIAT</title>

<meta name="keywords" content="calcul, salariu, brut, net, in mana, danut, birceanu, impozit">
<meta name="description" content="calcul, salariu, brut, net, in mana, danut, birceanu, impozit">

<body bgcolor=FFCCCC>


<form action=salariu.php method=POST>
<table border=0>
<tr><td align=right><font face=arial size=2 color=blue><b>BRUT:</td><td><input type=text name=salariu_brut <?php if(!empty($salariu)) { echo "value=$salariu"; } else { echo "value=0";}; ?> ></td><td><font color=red size=1 face=arial>numar intreg si mai mare sau egal cu 310</td></tr>
<tr><td align=right><font face=arial size=2 color=blue><b>ADAOS (imp):</td><td><input type=text name=adaos1 <?php if(!empty($adaos1)) { echo "value=$adaos1"; } else { echo "value=0";}; ?> ></td><td><font color=red size=1 face=arial>impozabil</td></tr>
<tr><td align=right><font face=arial size=2 color=blue><b>SPOR:</td><td><input type=text name=spor <?php if(!empty($spor)) { echo "value=$spor"; } else { echo "value=0";}; ?> ></td><td><font color=red size=1 face=arial>spor de vechime (procente)</td></tr>
<tr><td align=right><font face=arial size=2 color=blue><b>ADAOS (neimp):</td><td><input type=text name=adaos2 <?php if(!empty($adaos2)) { echo "value=$adaos2"; } else { echo "value=0";}; ?> ></td><td><font color=red size=1 face=arial>neimpozabil</td></tr>
<tr><td align=right><font face=arial size=2 color=blue><b>PERS. IN INTRET.:</td><td><select name=nrpers><option selected> <?php if(!empty($nrpers)) { echo "$nrpers"; } else { echo "0";}; ?> </option><option>0</option> <option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>>=4</option></select> </td><td><font color=red size=1 face=arial>persoane in intretinere</td></tr>
</table>
<input type=submit value="Calculeaza">
</form>

<?php
require("clssalariu.php");

$myvar=new SALARIU;
$var2=$myvar->calc_salariu($salariu, $spor, $adaos2, $adaos1, $nrpers);
/*
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Se vor prelua variabilele din forma de baza iar interpretarea si afisarea rezultatelor
    se face in fisierul clasa
    S-au folosit datele pentru calcularea salariului din legile valabile la 2 Martie 2006
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*/
?>
<hr><font color=green face=arial size=2><b>2006 @ Danut BIRCEANU <a href=mailto:busmedia@cciat.ro>busmedia@cciat.ro</a>
</body>
</html>